Disktransportör

Denna disktransportör transporterar materialet mekaniskt genom diskar som sitter på en wire eller kätting. Rörsystemet han ha flera in- och utlopp och materialet töms via manuella eller pneumatiska ventiler. Med denna disktransportör för du en dammfri hantering med låg energiförburkning men ändå en hög kapacitet. 

Offertförfrågan