Projektering

Projektering

Varje kund är unik och varje projekt likaså. Men oberoende av projektets storlek eller omfång finns det tre gemensamma nämnare som är heliga för oss: kundkontakt, kvalitetsarbete och hög servicegrad. När vi åtar oss ett projekteringsarbete är tät kundkontakt och en öppen dialog A och O.

  • Projektidé
  • Projektförslag
  • Förstudie
  • Projektplan
  • Projektstart/ Genomförande
  • Avslut
  • Uppföljning
Projektering

Powtech tar hand om allt

Som kund får du en enda kontaktyta i form av en projektledare hos oss som ansvarar för alla processled under hela projektets gång och även i eftermarknaden där underhåll, service och drift ingår. Om du har frågor, eller om nånting krånglar, kontaktar du oss, inte maskintillverkaren. Du ska alltid veta vem du ska vända dig till. Steg ett består i att vi identifierar en behovsbild, kravspec, tidsplan och alla de yttre parametrar som projektet ska omfattas och begränsas av.

Steg två består i att vi designar en projektplan över projekteringsarbetet. Vi presenterar planen och går minutiöst igenom alla detaljer. Efter eventuella justeringar, tillägg och övriga ändringar leverar vi en slutgiltig beskrivning av projektet innehållande funktionsbeskrivningar, flöden, layouter offerter etc, över hela projektet som ligger till grund för projektstart. Som kund kan du välja att låta oss genomföra hela installationen och du får en turn-key lösning, eller så kan du välja att själv utifrån våra planritningar genomföra installationen.

Kontakta oss