Maskiner och hantering av plast

Att plast är en naturlig del av vårt moderna samhälle är självklart. Vad som kanske är mindre känt är att plastindustrin står för en betydande del av miljöarbetet och återvinningstänkandet.
Innovationsandan har lett till ständigt nya produkter, material och produktionsprocesser som ställer extra höga krav på anläggningars och maskiners flexibilitet.

Vi på Powtech har kunskapen och erfarenheten som krävs för att ta fram de bästa anpassade tekniska lösningarna.