Transportörer och doserare för bageri och livsmedel

Livsmedelshantering ligger oss extra varmt om hjärtat. Powtechs rötter har sitt ursprung inom just livsmedelshanteringen med lokala projekt i mellansverige. Idag syns resultatet av våra projekteringer över hela Europa.

Gemensamt för alla stora livsmedelsprojekt är det absoluta kravet på hygien, logistik, teknisk kvalitet och stordriftsfördelar. Powtech har ritat, utvecklat och levererat ett stort antal anläggningar för livsmedelshantering.

Vi har projekterat bagerier, silosanläggningar, chipsfabriker, konfektyranläggningar, färdigmatsindustri med mera. Bland våra kunder finns stora livsmedelsproducenter som Kraftfoods, Procordia food, Nestle plus ett stort antal internationella namn, vars produkter dagligen hamnar på matborden hos miljontals människor över hela världen.