Pulverhantering kemi och brandfarliga ämnen

För produktionsanläggningar för kemiindustrin gäller unika villkor. Oftast måste man ta hänsyn till speciella omständigheter som till exempel hög frekvens av agressiva material, brandfarliga ämnen, giftiga material osv.

Powtech har en bred och mångårig erfarenhet av komplexa projekt. Som exempel på projektteringar kan nämnas Eka Chemicals, Casco products, Borialis, Perstrop med mera.