Maskiner och pulverhantering för betong & cement

Powtech AB projekterar och levererar utrustning till processer med hantering av torra och fasta material.

Vi har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av blandning, siktning, vägning, dosering, lagring samt av mekaniska och pneumatiska transporter.