Meny

Småsäckshantering

Powtech erbjuder fullständig utrustning för tömning av småsäck. Småsäckstömmarna finns från manuella till mer automatiska stationer. Utförande finns i kolstål och rostfritt.

Småsäckstömmare

Den manuella säcköppnaren RSM är en idealisk lösning för att tömma säckar som innehåller pulver eller granuler. Säcktömmaren finns tillgänglig i rostfritt AISI 304 och levereras med eller utan filter. I varianten med inbyggt filter sker avsugning av tömningskupan vilket därigenom förhindrar damning. Filterelementen rengörs automatiskt med tryckluftsrensning.
Olika modeller komponenter ger möjlighet till lösningar för att passa olika varianter av applikationer.
Stationen kan även förses med säck-komprimator.

Småsäcksfyllare

Småsäckfyllaren erbjuder smidig utrustning för produktfyllning av såväl ventilsäckar som öppna säckar på 25-50 kg.
Beroende på vilken säck som ska användas så finns det olika lösningar för att uppnå bästa resultat. Den finns i rostfritt utförande. Tillbehör som bla. vågceller finns att få. Kontakta oss så kan vi lämna en offert på en småsäcksfyllare som passar era krav.

 

Automatisk säcktömmare

Den automatisk säckrivningsstationen för småsäckar används för upp till 300 säckar per timme. En bandtransportör för säckarna till inloppet vilket är täckt av en huv. Säckarna faller från bandet till en robust spiralskruv. Säckarna dras in genom rotationen och rivs upp genom sax effekten mellan spiral och röret. De trasiga säckarna transporteras in i ett roterande nät där säckarna töms på sitt sista innehåll innan de förs ut och faller i säckkomprimatorn.
Dammfiltrering finns med integrerat tryckluftsrensat filter som placeras ovanför sikten.