Meny

Självsvängande transportörer

Bilderna nedan visar förslag på olika utformningar för typen självsvängande transportörer. Passar för långa sträckor att transportera. Transportörerna klarar att transportera stora flöden snabbt, de har lång livstid och låg elförbrukning. Kräver lite underhåll. Det finns ett stort urval av produkter som kan kundanpassas.

Transportör med torsionsfjäder typ NFB

Transportör för lätt produkt typ NFL med torsionsfjäder. Lämlig för långa transporter med högt flöde.

Transportör med självsvängning

Transportör för lätt produkt typ NFL med torsionsfjäder. Lämlig för långa transporter med högt flöde.

Transportör med bladfjädrar

Transportör med bladfjädrar typ NFB. Gjord i en robust design. Lämlig för långa transporter med högt flöde.

Vibrerande sikt i SV serien

Siktar för att fraktionera upp material från en till flera fraktioner. Sikten är upphängd på fjädrar med elektromekaniska vibratorer.

Transportör för tung industri typ NFH

Transportör typ NFH för hårt slitande produkt. Fjäderupphängd i kraftig konstuktion. Lämlig för långa transporter med högt flöde.