Meny

Utmatare

Tömningshjälpmedel används för att säkerställa tömmning av silo, fickor och behållare som är fyllda med exempelvis bryggbildande-och svår-tömda produkter. Utmatare finns som vibrerande, roterande och fluidiserande.

Propellerutmatare

 

Den roterande utmataren har blad som ger en kontinuerlig och jämn utmatning av material till sluss, skruv, mottagningskärl eller dylikt. Utmataren behöver litet utrymmer och moteras till säcktömningsstationer och små silos. Utförande finns i rostfritt stål.

Propellerutmatare "Heavy Duty"

Kraftig roterande utmatare med vingar, ger en kontinuerlig och jämn utmatning av material. Vingarnas utformning anpassas till produkten för största möjliga effektivitet. Utmataren placeras med fördel under behållare och silos där produktpelaren kan vara stor. Finns i diam 400-2000 mm. Antal utlopp efter önskemål. Tillverkas i rostfritt stål.

Fluidiseringsbotten

En fluidiseringsbotten underlättar tömning av svåra material ur silo. Den består av en trycksvarvad kona med en perforerad innerplåt som har beklätts med en duk. Innerplåten fördelar ut luften jämt över duken. Fluidiseringsbotten finns i diameter 800 mm. Den levereras komplett med regulator och magnetventiler.

Vibrationsbotten

Vibrerande utmatarbotten monteras under silo och behållare där man eftersträvar en problemfri och kontrollerad utmatning av pulver och granulat. Finns i storlekarna diam 600-3000 mm. Utmataren är lätt att installera, säker och pålitlig. Den skadar inte produkten och har litet underhållsbehov.