Meny

Transporter övriga

Pneumatiska transporter av pulver kan ske som övertryckstransport eller undertryckstransport/vakuumtransport med sina respektive varianter. Oavsett utförande erbjuder Pow tech en rad komponenter till det fullständiga transportsystemet beroende på produkt, miljö, kapacitet etc.

Membranpump för pulver

Membranpumpen drivs av tryckluft, max 7 bar. Den är avsedd för transport av fint pulver med volymvikt mindre än 0.8 kg/l.
Den används för att minska det svinnet som ofta sker vid vanliga öppna transporter. Vid användandet av en membranpump transporteras pulvret i slutna rör. Detta medför en mer ekonomisk lösning och dessutom en dammfri miljö.
Den är enkel att installera och har låga montagekostnader.
Membranpumpen tillverkas i aluminium eller rostfritt med membran i olika material allt efter pulvrets egenskaper.
Anslutning finns för storlekarna 2" och 3".

Flexiskruv

Flexiskruvens fördel är att den är böjlig och kan således anpassas efter de yttre omständigheterna. Den består av ett polyamidrör vari en spiral ligger. Drivningen består av en direktkopplad elmotor. Spiral, in- och utlopp finns i normalstål SS1312 och rostfritt SS2333. Flexiskruven är väldigt lätt att demontera, vilket gör den extra passande där det är höga krav på rengöring och hygien.

Vajertransportör

Vajetransportörer består av två parallella rör, i vilka en vajer med diskar rör sig med hög hastighet (3.8-6.0 m/s). I botten och toppen av transportören finns ett driv- resp spännhjul, vari vajern löper. På grund av den höga hastigheten skapar diskarna en luftström bakom sig, vilket gör att materialet sugs med in i röret för att sedan, när det nått toppen, slungas ut med hjälp av centripitalkraften genom utloppet. Utförande finns i normalstål SS1312 och rostfritt SS2333. Diam 75, 100 och 125mm.

Vakuumtransportör

Vakuum används med stor fördel vid transport av torra pulverprodukter genom lämpliga rörsystem. Detta är en transportör som ofta används i industrier där livsmedelskvalitet är ett krav. Transportören används som alternativ till mekaniska transportörer där dammfri transport eller minimalt med underhåll är ett krav. Kapacitet upp till 4 ton/h. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller med en mekanisk vakuumpump. Uppfyller ATEX krav.

 

 

Disktransportör

Denna disktransportör transporterar materialet mekaniskt genom diskar som sitter på en wire eller kätting. Rörsystemet han ha flera in- och utlopp och materialet töms via manuella eller pneumatiska ventiler. Med denna disktransportör för du en dammfri hantering med låg energiförburkning men ändå en hög kapacitet.