Meny

Processvågar

Processvågar för invägning och utvägning av pulver, granulat, spannmål, pellets etc.

CSEp PROCESSVÅG - ELEKTRONISK DUBBEL BULKVÅG

CSEp är avsedd för högkapacitetsvägning av fririnnande bulkprodukter. En typisk installation kan vara övervakning av skeppslastning eller produktintag till lagringssilos.
• Heavy duty design
• Finns i 10 storlekar upp till 1600 m3 / h
• Låg luftförbrukning
• Pneumekaniskt snabbtömningssystem
• Utrustad med utbytbara slitdelar
• Förberedd för fjärrskrivare
• RS-485
Optioner
• Profibus DP
• Varmförzinkat utförande
• Produktberörda delar i rostfritt utförande
• I utförande för aggressiva produkter eller miljöer
• Fjärrkontroll

 

 

CS/e Processvåg - Batchvis utvägning

Den elektroniska processvågen CS/e för batchvis utvägning av pulver eller granulat vid exempelvis säckfyllning.

Beroende på produkt finns flera matningsalternativ att tillgå.

 • Heavy duty design
 • Finns i 3 storlekar, 1 -20 kg, 10 - 80 Kg or 25 - 200 Kg
 • Högkvalitativa vågceller
 • Snabbavluftade pneumatiska utloppsluckor

 Optioner

 • Duplex utförande
 • Delar i kontakt med produkt i rostfritt utförande AISI 304
 • I utförande för aggresiv miljö eler produkt
 • Profibus DP

TSE Processvåg - Elektronisk enkel vågbehållare

Lämplig för summering av produktflöde.

Optioner

 • Profibus DP
 • Utlopp med skjutspjäll
 • Utlopp med cellmatare
 • Utlopp med skruvtransport
 • Produktberörda delar i rostfritt stål
 • Kontroll av produktflöde
 • Fjärrkontroll

Cse Processvåg - elektronisk dubbel vågbehållare

CSE har samma koncept som CSEp men är tillverkad i mindre storlekar, den är avsedd att användas för övervakning av bulkproduktflöde. Dubbla vågbehållare matas växelvis.
 
 • Heavy duty design
 • Finns i 7 storlekar upp till 135 m³ / h
 • Låg luftförbrukning
 • RS-485

Option

 • Profibus DP
 • Flödeskontroll
 • Varmförzinkat utförande
 • Produktberörda delar i rostfritt utförande
 • Utbytbara slitdelar
 • Fjärrkontroll