Meny

Övrigt

Här finns ett blandat urval på produkter inom pulverhantering som inte faller under rubrikerna på produktmenyn.
Och finns det inte här så hör av er.

Manlucka

Manluckor och inspektionsluckor finns i kolstål eller rostfritt stål. De kan monteras på toppen eller på sidan, med eller utan kant. Luckorna är försedda med en kraftig tätningslist samt med gångjärnsfäste eller roterbart fäste.

Säkerhetsventil SSM 250

Det senaste i säkerhet när onormala tryckförhållanden utgör fara för en silos konstruktion. Ett för högt tryck eller för stort undertryck i en silo måste omedelbart regleras effektivt och pålitligt. SSM250 tillverkad i kolstål, aluminium eller i rostfritt stål AISI 304.

Ventilen är förinställda på max undertryck av -0.010 bar och max övertryck av + 0.040 bar. Finns andra krav på tryck kan ventilen ställas in på ett område för undertryck från –0.005 bar till –0.03 bar. Övertryck från +0.025 bar till +0.050 bar. Vikten på ventilen är 7 kg.

Magnethus

Magnethus för enkel och smidig metallavskiljning i fallrör. Magneten är av neodymtyp och är ca 3 ggr starkare än vanlig ferritmagnet. Huset passar för rördimensioner 150-200 mm. Gallren är av snabbrensningstyp, dvs man kan lätt dra ut magnetkärnan så att skrotpartiklar lossnar från gallret. Huset kan antingen förses med ett eller två galler beroende på om man vill ha ett större flöde eller man vill ha en säkrare avskiljning. På framsidan av huset sitter en plexiglaslucka för okulär besiktning av galler/gallret.

Metalldetektor

Den elektroniska metallseparatorn MESUTRONIC separerar bort metalliska föroreningar helautomatiskt och utan produktionsavbrott, ur fritt fallande torra bulkmaterial. Rena produkter, utan föroreningar, faller obehindrat genom avskiljningsmekaniken. En metall-förorening i produktströmmen förändrar det högfrekventa magnetfältet inne i spolen. Elektroniken ger en brytimpuls som genom en magnetventil och en dubbelverkande cylinder aktiverar avskiljningsmekaniken. Genom en blixtsnabb omlänkning av material-strömmen avskiljs metallföroreningen säkert med en liten materialförlust. Avskiljningstiden är inställbar. Förekommer det mer metallföremål inom den inställda tiden, förlängs den motsvarande.

Mobil provtagare

Portabel provtagare speciellt användbar vid kvatlitetskontroller av pulver- och granulatformiga råmaterial, vilket gör den viktig inom sektorer som handar kemiska-, farmaceutiska- och livsmedelsprodukter. Alla delar är tillverkade i 304 L rostfritt stål och kan snabbt demonteras för smidig rengörning. Systemet är helt portabelt, med en drivenhet som består av en 9,6 volts motor med uppladdningsbara batterier.

Säkerhetsventil SSM 100

Säkerhetsventilen SSM 100 används på små behållare och silos när det föreligger risk för övertryck under påfyllning av produkt. På detta sätt undviks att behållare går sönder samtidigt som överflödiga gaser släpps ut. Ventilen är tillverkad i kolstål och utrustad med anslutnings-stos som svetsas till behållaren..
Arbetstryck vid övertryck: 20 – 700 mmH2O
Ventilen är förinställd på 400mmH2O
Vikten på ventilen är 3,6 kg.

Lumpbreaker

Lumpbreaker avsedd för att sönderdela klumpar i pulver. Den placeras med fördel under en ficka eller en behållare. Hjälper även till att underlätta tömning av behållare genom att de båda pinnvalsarna roterar och håller materialet i rörelse. Lumpbreakern kan anpassas efter önskemål. Utförande finns i rostfritt stål AISI 304.

Pneumatisk provtagare

Pneumatisk provtagare för pulver och granulat som är livsmedelsgodkänd.

Kan svetsas in i silo eller fallrörssystem. Lätt att demontera och serva.

Ändlägesgivare ger bekräftelse att provtagning skett när den används för automatisk provtagning.

Tillverkas i rostfritt utförande.