Meny

Nivåvakter

Nivåvakter är viktiga för nivåövervakning av pulver och granulat i behållare och silos. De kan användas för maximum och minimum-nivå eller för kontinuerlig mätning av nivån. Det finns en rad olika typer och utförande för att passa olika applikationer och behov.

Kontinuerlig nivåvakt

Nivåvakt för kontinuerlig mätning

ILS-system är ett microprocessor-styrt lod som sänks ned i en behållare och stoppar då den träffar produkten i silon. Därefter dras lodet tillbaka till upprätt läge. Efter inprogrammerad tid startas sänkningen av lodet på nytt. Genom att mäta den distans vikten har sänkts, erhålls aktuell produktnivå. Mätningen kan anges i kubik eller vikt. ILS kommunicerar med display via 4-20 mA utsignal.

Systemet passar till nästan alla typer av bulkvaror och är okänsligt för ledningsförmåga av bulkvaran, damm i silo, ändringar av fuktighet i bulkvaran och material som tenderar att kladda. Inga mekaniska krafter utövas på silotaket, lodet vidrör endast ytan av bulkmaterialet. Installation och montering är mycket enkel. Den är lätt att förstå och har hög noggrannhet.

vibrerande nivåvakt

ILV-nivåvakt används för nivåövervakning i alla typer av behållare och silos och för alla sorters pulver och granulat, vilka inte tenderar att ha skal eller avfällningar. Den lämpar sig för material med låg volymvikt och kan användas i farlig miljö, t ex lättantändligt damm - zon 10. Den mäter max-, efterfrågad- och lågnivå.

Kapacitiv nivåvakt

Kapacitiva nivåvakter som är lätta att installera och kalibrerar sig automatiskt. Aktiv sköldteknologi som förhindrar att material byggs på och säkrar därmed funktionen på vakten. De kan monteras vertikalt, horisontellt och diagonalt. Underhållsfria.

- Nivåvakt som är certifierad för att användas vid bulkhantering så som mjöl, säd, socker, cement, granulat, kolpulver och även vätskor
- Lämplig för temperaturer upp till 500°C
- lämplig för tryck upp till 25 bar

RF 3100 Standardmodell

RF 3200 mycket robust för tuffa förhållanden

RF 3300 för höga temperaturer

Radarnivåvakt

Nivåmätare med guidad frekvens genom stav eller vajer.
Universell användning, kan direktmonteras i behållare och silos m.m.
Snabb avläsning av värden på displayen.
Kan även mäta aggressiva vätskor.
Linjär mätning i olikformade behållare.

Strömutgång 4…20mA 

Paddelvakt

Nivåindikatorer av roterande typ, ger signal om mini- resp maxinivå inne i behållare, fickor eller silos. Så länge som material finns inom paddelns rotationsradie kan den ej rotera. När materialnivån sjunker under paddelns rotationsradie, startar rotationen och ger signal att aktivera andra komponenter. Topp- eller sidmonterade nivåindikatorer är vanliga för material med en volymdensitet från 0.5 t/m©¯ till 2 t/m©¯. Roterande paddelvakter är lätt att installera och kostnadseffektiva.

Beröringsfri nivåmätare med ultraljud

Den kompakta beröringsfria nivåmätaren med ultraljud är ett intelligent mätinstrument. Processorn filtrerar bort störande ljud och väljer den rätta svarssignalen. Används i miljöer med lite dammpartiklar för att mäta material i både fast form och i vätskeform.  

- för kontinuerlig nivåmätning
- lämplig för mätning av bulkmaterial och olika typer av vätskor
- OLED display                                                                                                            
- enkel inställning utan material i behållaren
- smart processor som känner av falska signaler
- finns i ATEX utförande för Zon 0

Mätområde från 0,2 meter upp till 20 m beroende på storlek på mätare
Omgivningstemperatur - 30 C - + 70 C
Analog Strömutgång 20mA