Meny

Kvarnar

Powtechs program på Tietjenkvarnar omfattar traditionell torrmalning av skiftande produkter såsom spannmål, cellulosa, trä, mineraler, plastmaterial mm.
Tietjen har även en lång tradition för våtmalning av biomassa, avfallsprodukter, potatis, cerealier mm.

Kvarn vl

Robust hammarkvarn med manuellt sållbyte medan maskinen är fast monterad. Kort spilltid då det går fort att byta både såll och slaga. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom polomkopplingsbar motor (finns två alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare. Enastående kapacitet och struktur vid malning av kemiska ingredienser, salter, kryddor oh andra naturprodukter såsom trä. Finns i en special version anpassad för våt malning av spannmål och potatis.

Kvarn ldx

En robust hammarkvarn med fjärrstyrt sållbyte medan kvarnen är i bruk. Kort spilltid då det går fort att byta både såll och slaga. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom en polomkopplingsbar motor (finns fyra alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare.

Kvarn gdl

Kvarn med hög kapacitet, är tystgående och har ett såll som är lätt att byta då maskinen är ur drift. Kort ställtid eftersom det går fort att byta både såll och slaga. Snabb uppstart och avstängning. Enkelt byte av slaga är möjligt genom den speciella ramkonstruktionen samt genom slagans placering. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom polomkopplingsbar motor (finns två alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare.

Kvarn vdk

En robust hammarkvarn med manuellt sållbyte medan maskinen är fast monterad. Kort spilltid då det går fort att byta både såll och slaga. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom polomkopplingsbar motor (finns två alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare. Finns i en special version anpassad för våt malning av spannmål och potatis.

Kvarn M

Helautomatisk kvarn: med vakuumtransport för automatisk reglering och materialtransport. Kort spilltid eftersom det går fort att byta både såll och slaga.

Kvarn LDE

En robust hammarkvarn med manuellt sållbyte medan kvarnen är i bruk. Kort ställtid eftersom det går fort att byta både såll och slaga. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom polomkopplingsbar motor (finns två alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare. Finns i en special version anpassad för våt malning av spannmål och potatis.

Kvarn gdx

Kvarn med hög kapacitet, är tystgående och har fjärrstyrt automatisk sållbyte medan maskinen är i bruk. Snabb uppstart och avstängning. Enkelt byte av slaga är möjligt genom den speciella ramkonstruktionen samt genom slagans placering. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom en polomkopplingsbar motor (finns fyra alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare.

Kvarn gd

Kvarn med hög kapacitet, är tystgående och har ett såll som är lätt att byta då maskinen är ur drift. Kort ställtid eftersom det går fort att byta både såll och slaga. Snabb uppstart och avstängning. Enkelt byte av slaga är möjligt genom den speciella ramkonstruktionen samt genom slagans placering. Kundspecifikt resultat på malningen och en ökad flexibilitet är möjlig genom polomkopplingsbar motor (finns två alternativ) eller drift från en frekvensomvandlare.