Meny

Cellmatare Sluss

Pow Tech har ett brett sortiment av slussar/cellmatare från tillverkaren Olocco som är en av Europas ledande tillverkare. Samtliga har höga krav på kvalitet och finish samt stor flexibiltet vilket medför att vi kan tillgodose en mängd behov för olika applikationer. Slussar kan fås i ATEX-utförande.

Olocco RS Cellmatare/sluss

Oloccos genomfallssluss används till utmatning från silos, cykloner, etc. Deb finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304 eller 316). Slussen levereras med antingen fri axeltapp, växelmotor eller kedjedrift.

Olocco RS/sr Cellmatare/Sluss

Genom att utan verktyg demontera gaveln på denna sluss från Olocco kan man lätt och smidigt komma åt insidan för rengöring av hus och rotor.

Olocco EX Cellmatare/sluss

Oloccos genomfallssluss typ RS i Ex utförande möjliggör installation av sluss i en ATEX-miljö där det är krav på explosionstålighet och brandsäker drift. Sluss RS/Ex är enligt restriktiva Europiska normen ” Explosion isolerings system” EN 15089 certifierad upptill 10 bars tryck. Varje sluss förses i denna version med direktiv CE ATEX 94/9/EC II 1D för insida och II2DG för utsida av slussen.

Olocco SF Cellmatare/sluss

Oloccos genomblåsningssluss tillverkas främst för pneumatiska transporter av pulverprodukter, granuler etc. Den finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304 eller 316). Levereras antingen med fri axeltapp, växelmotor eller kedjedrift.

Olocco SF/se Cellmatare/sluss

Denna typ av genomblåsningssluss från Olocco tillåter produkter med höga temperaturer (upp till 250 ° C). Den är utrustade med utanpåliggande lager och är avsedd främst för pneumatiska transporter av pulverprodukter, granuler etc. Den finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304 eller 316). Levereras antingen med fri axeltapp, växelmotor eller kedjedrift.

Olocco VPR Cellmatare/sluss

En hybrid av Oloccos RS och VPS. Passar bra för transporter upptill medelhöga tryck. Finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304 eller 316). Levereras antingen med fri axeltapp, växelmotor eller kedjedrift.

Olocco VPR/se Cellmatare/sluss

VPR/se är en sluss för höga temperaturer. Den är maximalt robust och kan användas för materialtransport på upp till 300°C. Slussen är utrustad med packboxtätning och utvändigt placerade lager.

Olocco Sluss/Cellmatare typ VPR/SR

De snabbdemonterade roterande ventilerna är ett resultat av den naturliga utvecklingen av den redan testade serien SF / RSVPs / VPR. De är särskilt lämpliga i de områden där tillverkningsprocesser kräver en frekvent rengöring av rotorn och inuti kroppen. Tack vare den snabba demonteringen sparas tid och tidsarbetsfaktor optimeras.

Olocco VPS Cellmatare/sluss

Genomfallssluss från Olocco med cirkulärt inlopp. Passar silos, cykloner, etc. Rotorn är försedd med gavlar. Finns i gjutjärn och rostfritt stål (AISI 304 eller 316). Levereras antingen med fri axeltapp, växelmotor eller kedjedrift.

Olocco VPS/sr Cellmatare/sluss

Genom att utan verktyg demontera gaveln på denna sluss från Olocco kan man lätt och smidigt komma åt insidan för rengöring av hus och rotor.

Olocco UPR Cellmatare/sluss

UPR-ventilen är speciellt lämplig för doserings- och pneumatisk transport av granulärt, flagiga eller malda produkter. Tack vare sin robusta konstruktion och flänsning tillverkad enligt UNI PN10 standarder (DIN 2576 ND10) eller ANSI 150 är den lämplig för användning i både den tunga industrin, den kemiska och plastindustrin. Den speciella utformningen av inloppet och en rad andra tekniska anpassningar minskar risken för påfrestning av produkten mellan bladet och statorn om svåra produkter behöver tömmas. De externa lager och packboxsystemet med PTFE tätning ger ytterligare garantier för rationell prestanda och gör det även möjligt att använda ventilen vid höga temperaturer.

Olocco Injektor

Fördelen med en injektor är betydande då flera slussar står i serie. Genom användandet av injektorer slipper man transportera produkt genom en inaktivsluss och på så sätt minska slitagen på rotorbladen. Med injektor är det även lättare att anpassa en sluss till rådande produktledningsdiameter, då en injektor för en specifik slussstorlek kan ha olika anslutningar för rördiameter. Injektorn från Olocco kan fås i kolstål och i rostfritt utförande.

Olocco Sluss/Cellmatare med åkvagn

Vid stora krav på hygien och rengöring kan Oloccos slussar typ VPS/RS/SF förses med åkvagn för rotorn. Detta göra att rotorn lätt kan dras ut ur slusshuset vilande på vagnen. Vagnen finns i kolstål eller rostfritt. Inga verktyg behövs.

Olocco ExR Flameproof Cellmatare/sluss

The rotary valve “ExR” allows the installation of this component in potential explosive atmospheres, where shock-resistance and flameproof certification to avoid propagation risks are necessary.
The rotary valve “ExR” is in accordance with the restrictive European norms “Explosion Isolation Systems” – EN 15089, with resistance certified until 1,7 bar with vulkollan tips rotor and 2,5 bar with steel tips.
Each valve supplied in this version complies with the Directives CE ATEX 2014/34/EU II 1D for inside and II2D for the outside.
The “ExR” can be supplied in cast iron G25 , cast iron G25 with nickel or chromium plating,Fe37 steel or AISI304 rotor and direct drive.

Olocco UPH-sr Sluss/Cellmatare

Sluss "UPH-SR" är särskilt lämplig för dosering och pneumatisk transport av granulära, flagnande eller malda produkter. Där ofta rengöring är ett krav. Rotorn dras ut på ett par gejdrar som gör att det är enkelt och snabbt att plocka isär slussen.

Tack vare sin robusta konstruktion och flänsar förenade enligt UNI PN10-standarden (DIN 2576ND10) är den lämplig för användning inom både tung industri, kemisk och plastindustri.

Det är mycket hög kvalite på materialen som används, delarna i kontakt med produkten är i AISI316L rostfritt stål, de kompletta externa lagren med PTFE-glandpackning och den goda finishen gör det mycket enkelt att använda vridventilen "UPH" på flera marknader såsom livsmedels- och foderindustrin, till exempel.

Olocco UPH Sluss/Cellmatare

 

 

Sluss "UPH" är särskilt lämplig för dosering och pneumatisk transport av granulära, flagnande eller malda produkter.

Tack vare sin robusta konstruktion och flänsar förenade enligt UNI PN10-standarden (DIN 2576ND10) är den lämplig för användning inom både tung industri, kemisk och plastindustri.

Det är mycket hög kvalite på materialen som används, delarna i kontakt med produkten är i AISI316L rostfritt stål, de kompletta externa lagren med PTFE-glandpackning och den goda finishen gör det mycket enkelt att använda vridventilen "UPH" på flera marknader såsom livsmedels- och foderindustrin, till exempel.