Vajertransportör

Vajetransportörer består av två parallella rör, i vilka en vajer med diskar rör sig med hög hastighet (3.8-6.0 m/s). I botten och toppen av transportören finns ett driv- resp spännhjul, vari vajern löper. På grund av den höga hastigheten skapar diskarna en luftström bakom sig, vilket gör att materialet sugs med in i röret för att sedan, när det nått toppen, slungas ut med hjälp av centripitalkraften genom utloppet. Utförande finns i normalstål SS1312 och rostfritt SS2333. Diam 75, 100 och 125mm.

Produktblad och filer

Offertförfrågan