Sidokanalfläkt

Fläkten används för pneumatisk transport av fasta produkter som mjöl, gryn och granulat. Den kan köras med vakuum. Fläkten har inbyggda ljuddämpare som följer riktlinjerna för bullernivåer. Enheten kan även beställas med en ljuddämpande lock vilket ytterligare minskar bullernivån. Eftersom inga delar är i kontakt med någon vätska, slits den minimalt, vilket således minskar kostnaderna för reservdelar och underhåll.

Produktblad och filer

Offertförfrågan