Säkerhetsventil SSM 100

Säkerhetsventilen SSM 100 används på små behållare och silos när det föreligger risk för övertryck under påfyllning av produkt. På detta sätt undviks att behållare går sönder samtidigt som överflödiga gaser släpps ut. Ventilen är tillverkad i kolstål och utrustad med anslutnings-stos som svetsas till behållaren..
Arbetstryck vid övertryck: 20 – 700 mmH2O
Ventilen är förinställd på 400mmH2O
Vikten på ventilen är 3,6 kg.

Produktblad och filer

Offertförfrågan