Säckmassage

Enheter för säckmassage används som hjälpmedel vid tömning av svårhanterliga material från storsäckstömmare och placeras på sidoramen. Säckmassageenheterna drivs av pneumatiska cylindrar vilkas position och frekvens är fullt justerbara. De är speciellt effektiva när lagring i storsäck medför problem med sammanpressat material och där traditionell vibrationsmatning kan orsaka ytterligare sammanpressning och hindra utmatning.

Offertförfrågan