Paddelvakt

Nivåindikatorer av roterande typ, ger signal om mini- resp maxinivå inne i behållare, fickor eller silos. Så länge som material finns inom paddelns rotationsradie kan den ej rotera. När materialnivån sjunker under paddelns rotationsradie, startar rotationen och ger signal att aktivera andra komponenter. Topp- eller sidmonterade nivåindikatorer är vanliga för material med en volymdensitet från 0.5 t/m©¯ till 2 t/m©¯. Roterande paddelvakter är lätt att installera och kostnadseffektiva.

Produktblad och filer

Offertförfrågan