Kontiunerlig paddelblandare

PTP-serien Paddle Mixer är en utveckling av den konventionella plogskärsblandaren, men den har en mildare blandning när den körs (för sköra och känsliga pulver och granulat) och kräver mindre strömförbrukning.

Dessutom har PTP-serien Paddel blandare har bättre prestanda när materialen är mer flytande och viskösa, till exempel uppslamningar, detta beror på att det konventionella plogskärsverktyget tenderar att klibba och linda de viskösa materialen runt sig medan den nya paddelbladen inte gör det.

Huvudskillnaden mellan PTP- och PTS blandare är blandningsverktygen: PTS Mixer använder det plogformade verktyget, medan PTP Mixer använder paddelverktyg.

PTP-seriens Paddelblandare kan användas överallt där Plogskärsblandare används, samt även till finblandning, spridning, uppslamning, emulgering, avluftning, anlöpning, accelererande kemiska eller fysiska reaktioner, granulering, nedbrytning av agglomerat, etc. Det lämpar sig också för sådana svåra processer som blandning av spårämnen i proportioner upp till 1 av 1 000 000 delar.

Produktblad och filer

Offertförfrågan