Kontinuerlig nivåvakt

Nivåvakt för kontinuerlig mätning

ILS-system är ett microprocessor-styrt lod som sänks ned i en behållare och stoppar då den träffar produkten i silon. Därefter dras lodet tillbaka till upprätt läge. Efter inprogrammerad tid startas sänkningen av lodet på nytt. Genom att mäta den distans vikten har sänkts, erhålls aktuell produktnivå. Mätningen kan anges i kubik eller vikt. ILS kommunicerar med display via 4-20 mA utsignal.

Systemet passar till nästan alla typer av bulkvaror och är okänsligt för ledningsförmåga av bulkvaran, damm i silo, ändringar av fuktighet i bulkvaran och material som tenderar att kladda. Inga mekaniska krafter utövas på silotaket, lodet vidrör endast ytan av bulkmaterialet. Installation och montering är mycket enkel. Den är lätt att förstå och har hög noggrannhet.

Offertförfrågan