Fördelare VDM

Tvåvägsfördelare typ UNI PN 10 har en konstruktion som ger en kort bygghöjd och tillgodoser de behov som finns inom kemisk och farmaceutisk industri. Hävstängerna och övriga stålkomponenter är galvaniserade för att uppbringa maximalt skydd under extrema förhållanden. Den är särkilt väl anpassad för transporter med ett lågt/medelhögt tryck. Fördelaren är försedd med anslutningsflänsar samt teflon- eller vit silikonpackning som ger mycket god tätning.

Produktblad och filer

Offertförfrågan