Fludisieringsplatta

Fluidiseringsplattan används för tömning av svåra material ur silos, fickor, behållare mm. Den monteras på insidan av behållarens vägg. Luft kopplas till utsidan av behållaren med arbetstryck på 0,2 bar. Luftförbrukningen är max 1 kbm/h vid 0,5 bar. Installation av fluidiseringsplattan är smidig pga av dess storlek 165x95x27 mm, vikt 250 gr. Flera stycken kan monteras i en och samma behållare för att öka kapaciteten ytterligare. Standard utförande har ram i rostfritt stål.

Produktblad och filer

Offertförfrågan