Flexiskruv

Flexiskruvens fördel är att den är böjlig och kan således anpassas efter de yttre omständigheterna. Den består av ett polyamidrör vari en spiral ligger. Drivningen består av en direktkopplad elmotor. Spiral, in- och utlopp finns i normalstål SS1312 och rostfritt SS2333. Flexiskruven är väldigt lätt att demontera, vilket gör den extra passande där det är höga krav på rengöring och hygien.

Offertförfrågan