Cyklon

En cyklon separerar större stoftpartiklar från förorenad luft/gas. Luften tvingas runt i en virvel, större partiklar slungas ut och avskiljs. Cyklonavskiljare kan fungera som ett komplement till ett filter, för att göra en grov/för avskiljning men kan också användas separat beroende krav på avskiljningsgrad.

Kan användas både för tryck- och vakuumtransport.

Våra standard cykloner finns i en rad olika diameter från 250 mm upp till 2500 mm i kolstål, galvaniserat stål eller i rostfritt stål. ytterligare
modeller och diametrar finns tillgängliga på begäran.

Offertförfrågan