Blåsmaskin

Blåsmaskinen används för pneumatisk transport av fasta medier såsom mjöl, gryn och granulat. Den kan köras med vakuumdrift. Blåsmaskinen levereras med inbyggda ljuddämpare, vilket uppfyller alla riktlinjer för ljudnivåer. Aggregaten kan även beställas med en ljuddämpande huv, vilken ytterligare minskar ljudnivån.

Då inga delar är vätskeberörda blir slitaget minimalt, vilket i sin tur leder till minskade reservdels- och underhållskostnader.

Offertförfrågan