Meny

Order till "Down under"

23 september 2016 11:15

Powtech har fått en order på utrustning till en kaffeleverantör i Australien.

Leveransen infattar storsäckhantering och pneumatisk transport av kaffe. Projektet skall

vara färdigställt i år.