Meny

Blandare

Vi har tre olika typer av blandare för pulver eller granulat: paddel-, ribbon-, och plogskärsblandare. Blandarna utformas olika beroende på om det gäller kontinuerlig blandning eller batchvis, och de tillverkas i svartstål, rostfritt eller syrafast material. Hör gärna av er till oss om hur er blandningsprocess ser ut så hjälper vi er att ta fram rätt blandare. Vi har också utrustning för produkthanteringen både före och efter blandaren.

Plogskärsblandare

Plogskärsblandaren är en rejäl och snabb satsvis blandare som mekaniskt fluidiserar produkten. De roterande "plogbladen" skapar en centrifugalkraft inuti kammaren som ger en tredimentionell homogen blandning, även för produkter med olika partikelstorlek. Kapaciteten är från 54 liter upp till 9 000 liter med en fyllnadsgrad på 30-70 %. Större blandare kan tillverkas på begäran. Utförande finns i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Ribbonblandare

Ribbonblandaren är en robust blandare som effektivt blandar utan att skada produkten mekaniskt eller genom värme. Den robusta konstruktionen ger en lång livslängd med säker drift och låg energiåtgång. Maskinen lämpar sig för kemisk, plast och livsmedelsindustri. Kapaciteten är från 78 liter till 11 550 liter.

 

Kontinuerlig blandare

Den kontinuerliga blandare används till blandning av pulver och granulat i kontinuerliga processer. Även tillsats av vätskor är möjligt. Blandaren är lämpad för livsmedels, kemisk och farmaceptisk industri. För att få ett bra resultat krävs en kontrollerad matning av produkten till blandaren. Blandaren finns från 2,6 liter och upp till 26 000 liter. Den tillverkas i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Batchblandare

Batchblandare eller satsblandare används till blandning av pulver och granulat i processer där man tillämpar satsvis blandning. Även tillsats av vätskor är möjligt. Blandaren är lämpad för livsmedels, kemisk och farmaceptisk industri. För att få ett bra resultat krävs en kontrollerad matning av produkten till blandaren. Blandaren finns från 2,6 liter och upp till 26 000 liter. Den tillverkas i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Blandare för pastörisering

Plogskärblandaren är en rejäl och snabb satsvis blandare som mekaniskt fluidiserar produkten. De roterande "plogbladen" skapar en centrifugalkraft inuti kammaren som ger en tredimentionell homogen blandning, även för produkter med olika partikelstorlek. Kapaciteten är från 54 liter upp till 9 000 liter med en fyllnadsgrad på 30-70 %. Större blandare kan tillverkas på begäran. Utförande finns i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Paddelblandare

Paddel-blandaren är försedd med dubbla paddelaxlar, vilket ger snabb och homogen blandning av fasta material och inblandning av vätskor i pulver. Den används även i coating-processer och för granulering. Blandningen får hundraprocentig homogenitet t ex frysta grönsaker, frukostflingor, potatispulver och kryddor. Paddel-blandarens komplexa och geniala konstruktion kombinerar snabb blandning med lågt varvtal. Detta innebär skonsam produktbehandling och minimalt slitage. Tömning sker snabbt genom de stora bottenluckorna.